16. november 2021

Focus on the customer

Liv Jorunn Hallerud, Senior Advisor at Kobler
Liv Jorunn Hallerud
Kjetil Brandt, Senior Advisor at Kobler
Kjetil Brandt